Pressreleaser

Meddelande till aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ)

Meddelande till aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) Styrelsen i RaySearch Laboratories AB (RaySearch) får härmed meddela att aktieägare företrädande mer än sextiofem procent (65 %) av det totala röstetalet i bolaget har nominerat advokaten Thomas Pousette att väljas till styrelsesuppleant vid kommande ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2004 (punkten 11 på dagordningen.) Thomas Pousette är delägare i Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB och fungerar som sekreterare i styrelsen i RaySearch. Thomas Pousettes aktieinnehav i RaySearch uppgår till fyratusen (4.000) B-aktier. RaySearch Laboratories AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT00220/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/12/20040512BIT00220/wkr0002.pdf