We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme, Carl Filip Bergendal, Anders Liander och Bengt Lind (”Huvudägarna”) har den 3 december 2004 avyttrat 1 000 000 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB (”RaySearch”). Detta motsvarar 2,1 procent av rösterna och 9,5 procent av kapitalet i RaySearch. Per 3 december 2004 äger Huvudägarna därmed 89,6 procent av rösterna och 61,4 procent av kapitalet i RaySearch. För mer information se tabellen nedan. Ett viktigt syfte med försäljningen var att öka förutsättningarna för en förbättrad likviditet i RaySearchs B-aktie, vilken är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägarna avser att kvarstå som långsiktiga majoritetsägare i RaySearch. Köpare var ett antal svenska investerare. Johan Löf, Erik Hedlund, Anders Brahme och Carl Filip Bergendal är förbundna att tillsammans behålla röstmajoriteten i RaySearch till och med 2012 enligt avtal med två av bolagets huvudsakliga samarbetspartners. Remium Securities har varit finansiella rådgivare till Huvudägarna. Ägarstruktur 30 september 2004 Antal B- Andel aktier som Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt röster kapital avyttrats Johan Löf 2 081 028 1 677 962 3 758 990 46,2% 35,8% 504 149 Erik Hedlund 522 363 421 188 943 551 11,6% 9,0% 126 547 Anders Brahme 463 387 372 635 836 022 10,3% 8,0% 112 126 Bengt Lind 353 859 285 321 639 180 7,9% 6,1% 85 726 Carl Filip Bergendal 353 859 285 321 639 180 7,9% 6,1% 85 726 Anders Liander 353 859 285 321 639 180 7,9% 6,1% 85 726 Övriga 109 249 2 947 709 3 056 958 8,3% 29,1% 10 513 Summa 4 237 604 6 275 457 061 100,0% 100,0% 1 000 000 Summa Huvudägare 91,7% 70,9% Ägarstruktur 3 december 2004 Andel A-aktier B-aktier Totalt röster kapital 2 081 028 1 173 813 3 254 841 45,2% 31,0% 522 363 294 641 817 004 11,3% 7,8% 463 387 260 509 723 896 10,1% 6,9% 353 859 199 595 553 454 7,7% 5,3% 353 859 199 595 553 454 7,7% 5,3% 353 859 199 595 553 454 7,7% 5,3% 109 249 3 947 709 4 056 958 10,4% 38,6% 4 237 604 6 275 457 10 513 061 100,0% 100,0% 89,6% 61,4% För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com