Pressreleaser

Tidigarelagd rapportdag för delårsrapport från RaySearch Laboratories

Tidigarelagd rapportdag för delårsrapport från RaySearch Laboratories RaySearch Laboratories AB kommer att onsdagen den 15 oktober 2003 publicera sin delårsrapport för tredje kvartalet 2003. Tidigare meddelad rapportdag var fredagen den 17 oktober 2003. Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. Syftet med optimeringen är att rätt stråldos skall hamna på rätt plats. Detta gör att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. Patientens möjligheter att blir frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar. RaySearchs första produkt RayOptimizer, som lanserades i juni 2001, har fått ett fint genomslag på marknaden och gett bolaget en mycket god start. Optimeringssystemet har sålts till mer än 500 sjukhus över hela världen varav hälften tagit systemet i klinisk drift. Över 10 000 patienter har fått en bättre strålbehandling tack vare detta system. RaySearch är baserat i Stockholm och har ca 20 anställda. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, observationsavdelningen. Bolagets hemsida: www.raysearchlabs.com För ytterligare information: Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB, Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00180/wkr0002.pdf