Pressreleaser

RaySearch och Vetenskapsrådet samfinansierar forskning inom strålterapi.

RaySearch och Vetenskapsrådet samfinansierar forskning inom strålterapi. RaySearch Laboratories AB kommer tillsammans med avdelningen för Optimeringslära och systemteori, KTH, att utveckla framtidens optimeringsmetoder för strålterapi. RaySearch har fått delfinansiering av Vetenskapsrådet för ett femårigt forskningsprojekt med syfte att utveckla framtidens optimeringsmetoder för strålterapi. Projeket bedrivs i form av en industridoktorandtjänst vid avdelningen för Optimeringslära och systemteori, KTH, och det avtal som reglerar tjänsten är nu klart. Optimeringslära och systemteori besitter mycket god kompetens och mångårig erfarenhet inom optimeringsmetoder och har tidigare erfarenhet av att handleda industridoktorander. Genom detta långsiktiga åtagande fördjupar RaySearch kontakten med KTH och försäkrar sig om att behålla sin spetskompetens inom optimering av strålterapi. "Avtalet med KTH ligger helt i linje med vår strategi att ha ett nära samarbete med ledande universitet och högskolor. Att Vetenskapsrådet bedömt att projektet är värt att stödja är en klar indikation på att vi är rätt ute. Eftersom prestanda och beräkningshastighet alltid kommer att vara viktiga konkurrensmedel för IMRT-produkter så förväntar vi oss en god avkastning på denna investering" säger RaySearchs VD Johan Löf. RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för avancerad dosplanering för strålterapi. Målet med kurativ strålterapi är att leverera så mycket dos till tumören att den slås ut. Samtidigt vill man minska stråldosen till omkringliggande vävnader för att undvika allvarliga biverkningar. Speciellt för tumörer med komplexa former och med närliggande riskorgan är detta svårt att uppnå med konventionell strålterapi. Det är dock möjligt med intensitetsmodulerad strålterapi eller IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), där man genom att låta strålarnas intensiteter vara icke-homogena kan anpassa stråldosen till tumörens form. Företaget har tre produkter som beskrivs nedan. För vidare information kontakta: Johan Löf, VD Telefon: 08-545 061 30 E-mail: johan.lof@raysearchlabs.com Web: www.raysearchlabs.com RayOptimizer RayOptimizer är en komplett lösning för avancerad optimering av IMRT där användaren kan specificera den önskade dosfördelningen som skall levereras till patienten. Användaren har mycket stor frihet att definiera olika mål och villkor för behandlingen och kan på så sätt skapa en dosplan som är optimal för varje enskild patient. RayOptimizer finns idag installerad på över 450 sjukhus världen över. RayBiology Vid konventionell IMRT definierar läkaren vilken dos som skall levereras till tumören samt högsta tillåtna dos till de friska organen. Vid radiobiologisk optimering utförd med RayBiology definierar man inte a priori hur dosfördelningen ska vara utformad utan låter istället strålningskänsligheten hos tumören och omkringliggande frisk vävnad direkt styra optimeringen av dosplanen. RayBiology förser användaren med finare verktyg för att formulera målet: Att slå ut cancertumören utan att det medför allvarliga strålningsinducerade biverkningar. RayMachine En kritisk faktor vid modern strålbehandling är den avvägning som klinikerna måste göra mellan att ge en så exakt behandling som möjligt och den tid det tar för strålbehandlingsapparaten att leverera behandlingen. En behandlingsapparat har inte tillräcklig precision för att leverera exakt de strålningsprofiler som RayOptimizer räknar fram. Genom att RayMachine tar hänsyn till olika behandlingsapparaters egenskaper och begränsningar under optimeringsprocessen, kan programmet kompensera för denna brist på precision och därmed minska behandlingstiden. Tester har visat att behandlingstiderna kan minskas med 20-50 procent med RayMachine. RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00220/wkr0002.pdf