We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch noteras på O-listan

RaySearch noteras på O-listan Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt RaySearch Laboratories AB (publ) ansökan om notering av bolagets aktier av serie B på Stockholmsbörsens O-lista. Kommittén anser att RaySearch uppfyller de formella krav som finns för bolag på börsens O-lista och bolagets B- aktie flyttas därmed från observationsavdelningen till den ordinarie O- listan. Efter ett omvänt förvärv övertog RaySearch Laboratories AB i juni i år Taurus Petroleums plats på O-listan. Eftersom förvärvet innebar en genomgripande förändring av verksamhets-inriktning placerades RaySearch på O-listans observationsavdelning. Börsen har nu genomfört en sedvanlig granskning av bolaget och funnit att RaySearch uppfyller de krav som börsen ställer på ett bolag på O-listan. Första noteringsdag är i dag torsdagen den 13 november 2003 och en handelspost utgörs av 500 aktier. "Vi har nu nått en viktig milstolpe i bolagets utveckling i och med att RaySearch noteras på O-listan. Det är också glädjande att vi för en månad sedan kunde presentera en stark delårsrapport som visade på en försäljningstillväxt med 21 procent för årets första nio månader. Vi står inför flera viktiga produktlanseringar den närmaste tiden och ser optimistiskt på den kommande försäljningsutvecklingen." säger Johan Löf, VD och en av grundarna till RaySearch. "RaySearch har en stark finansiell ställning som tillsammans med börsnoteringen gör att vi snabbare kan bygga upp ett världsledande företag inom dosplanering för strålbehandling. Vi får en fin plattform för att kunna bilda ytterligare strategiska allianser med kommersiella partners. Det är viktigt att poängtera att IMRT, intensitetsmodulerad strålbehandling, vinner allt större kliniskt erkännande. Studier visar att tillämpningen av metoden ökar chansen till överlevnad för patienten. Förutsättningarna är goda för en positiv utveckling av bolaget." tillägger Johan Löf. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Cecilia Danckwardt-Lillieström Finanschef, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 41 cecilia.dl@raysearchlabs.com Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. RaySearchs produkter är speciellt utvecklade för optimering av strålbehandling. Syftet med optimeringen är att rätt stråldos skall hamna på rätt plats. Detta gör att hög dos kan levereras till tumören samtidigt som dosen till omkringliggande frisk vävnad minimeras. Patientens möjligheter att blir frisk från cancern utan allvarliga biverkningar ökar. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearchs första produkt RayOptimizer, som lanserades i juni 2001, har fått ett fint genomslag på marknaden och gett bolaget en mycket god start. Optimeringssystemet har sålts till mer än 500 sjukhus över hela världen och över 10 000 patienter har fått en bättre strålbehandling tack vare detta system. RaySearch är baserat i Stockholm och har 19 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00150/wkr0002.pdf