We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch lanserar två nya produkter inom strålbehandling

RaySearch lanserar två nya produkter inom strålbehandling RaySearch Laboratories nya produkter RayMachine och RayBiology kommer att lanseras på ASTRO, den viktigaste internationella konferensen inom strålterapi och onkologi, i oktober 2003. Arbetet med att utveckla mjukvarumodulerna RayMachine och RayBiology har pågått under ett antal år parallellt med vidareutvecklingen av RayOptimizer. RayBiology förser användaren med nya verktyg för att optimera och utvärdera strålbehandlingar medan RayMachine använder sig av mer avancerade modeller av behandlingsmaskinen och ger därför bättre och effektivare behandlingar. Utvecklingsarbetet och integrationen i Philips dosplaneringssystem Pinnacle har under det senaste kvartalet gått helt enligt plan och lanseringen kommer att ske vid ASTRO- konferensen (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology) i Salt Lake City i oktober. Tidpunkten är bestämd tillsammans med Philips Medical Systems som omedelbart efter konferensen kommer att börja leverera system till kunder. "Med RayBiology kommer vi att kunna erbjuda världens första kommersiella system för radiobiologiskt optimerad strålbehandling. Även RayMachine kommer att innebära en mycket tydlig kundnytta eftersom den kortar ned behandlingstiden för intensitetsmodulerad strålbehandling. En bra exponering på ASTRO gör troligtvis att vi kommer att kunna leverera ett antal RayMachine och RayBiology innan utgången av 2003" säger RaySearchs VD Johan Löf. RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för avancerad dosplanering för strålterapi. Målet med kurativ strålterapi är att leverera så mycket dos till tumören att den slås ut. Samtidigt vill man minska stråldosen till omkringliggande vävnader för att undvika allvarliga biverkningar. Speciellt för tumörer med komplexa former och med närliggande riskorgan är detta svårt att uppnå med konventionell strålterapi. Det är dock möjligt med intensitetsmodulerad strålterapi eller IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), där man genom att låta strålarnas intensiteter vara icke-homogena kan anpassa stråldosen till tumörens form. Företaget har tre produkter som beskrivs nedan. För vidare information kontakta: Johan Löf, VD Telefon: 08-545 061 30 E-mail: johan.lof@raysearchlabs.com Web: www.raysearchlabs.com RayOptimizer RayOptimizer är en komplett lösning för avancerad optimering av IMRT där användaren kan specificera den önskade dosfördelningen som skall levereras till patienten. Användaren har mycket stor frihet att definiera olika mål och villkor för behandlingen och kan på så sätt skapa en dosplan som är optimal för varje enskild patient. RayOptimizer finns idag installerad på över 450 sjukhus världen över. RayBiology Vid konventionell IMRT definierar läkaren vilken dos som skall levereras till tumören samt högsta tillåtna dos till de friska organen. Vid radiobiologisk optimering utförd med RayBiology definierar man inte a priori hur dosfördelningen ska vara utformad utan låter istället strålningskänsligheten hos tumören och omkringliggande frisk vävnad direkt styra optimeringen av dosplanen. RayBiology förser användaren med finare verktyg för att formulera målet: Att slå ut cancertumören utan att det medför allvarliga strålningsinducerade biverkningar. RayMachine En kritisk faktor vid modern strålbehandling är den avvägning som klinkerna måste göra mellan att ge en så exakt behandling som möjligt och den tid det tar för strålbehandlingsapparaten att leverera behandlingen. En behandlingsapparat har inte tillräcklig precision för att leverera exakt de strålningsprofiler som RayOptimizer räknar fram. Genom att RayMachine tar hänsyn till olika behandlingsapparaters egenskaper och begränsingar under optimeringsprocessen, kan programmet kompensera för denna brist på precision och därmed minska behandlingstiden. Tester har visat att behandlingstiderna kan minskas med 20-50 procent med RayMachine. RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/23/20030623BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/23/20030623BIT00690/wkr0002.pdf