We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB och Nucletron BV tecknar Letter of Intent gällande samarbete inom intensitetsmodulerad strålte

RaySearch Laboratories AB och Nucletron BV tecknar Letter of Intent gällande samarbete inom intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT). RaySearch Laboratories AB meddelar att en avsiktsförklaring träffats med Nucletron BV om att teckna ett avtal gällande integration och licensiering av ORBIT, den optimeringsprogramvara för IMRT som utvecklats av RaySearch. Det planerade avtalet kommer att ge möjlighet för Nucletron att marknadsföra och sälja optimerings-modulerna i ORBIT som integreras i Nucletrons produkt för dosplanering, Oncentra® Treatment Planning (OTP). ORBIT från RaySearch är ett generellt ramverk för att lösa optimeringsproblem inom strålterapi vid behandling av cancer. Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) är en avancerad metod för strålbehandling av cancer. IMRT gör det möjligt att bestråla tumören med högre stråldoser än vad som är möjligt med konventionell behandling, samtidigt som risken för biverkningar i kringliggande frisk vävnad minskar. Vid planering av IMRT krävs avancerade metoder för optimering, eftersom strålbehandlingen skall anpassas till den enskilda patientens anatomi. RaySearch är en ledande specialist inom optimering av IMRT. Genom integrationen av RaySearchs optimeringssystem ORBIT med Nucletrons dosplaneringssystem OTP skapas ett unikt hjälpmedel för avancerad strålbehandling. OTP är ett planeringssystem av allra modernaste slag och ingår i Oncentra-familjen av integrerade produkter för datoriserad bearbetning av information om cancer. Kombinationen av IMRT-optimering i ORBIT och den multimodala bildbearbetningen i Oncentra TP med organkonturberäkningar och stråldosalgoritmer kommer att ge användarna tillgång till oöverträffad funktionalitet och prestanda. Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB säger: "Vi ser fram emot att kunna inleda ett samarbete med Nucletron som är en ledande aktör på marknaden för avancerade dosplaneringssystem. Vår affärsmodell bygger på samarbete med just sådana ledande aktörer för att kunna nå ut med våra produkter till världens kliniker. Nucletron är en mycket passande partner och tillsammans kan vi skapa mycket konkurrenskraftiga system inom IMRT." Rudolf Scholte, VD för Nucletron BV, säger: "ORBIT-modulerna kompletterar OTP på ett utmärkt sätt och kommer att underlätta avsevärt för sjukhus och vårdinrättningar runt om i världen när de arbetar med IMRT vid cancerbehandling." Om RaySearch RaySearch utvecklar och marknadsför programvara för strålbehandling vid cancer. Bolagets produkter är särskilt utvecklade för optimering av strålbehandling. RaySearchs första produkt introducerades i juni 2001 och dess positiva mottagande på marknaden gav bolaget en mycket god start. Hittills har optimeringssystemet sålts till över 500 sjukhus runt om i världen, och hälften av dessa har redan tagit systemet i kliniskt bruk. Över 10 000 patienter har fått sin strålbehandling förbättrad tack vare RaySearchs system. RaySearch, som är en avknoppning från Karolinska Institutet, bildades under 2000. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RaySearch är baserat i Stockholm och har 20 anställda. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. Om Nucletron Nucletron, www.nucletron.com, har specialiserat sig på utveckling, tillverkning, försäljning, service och support av världens främsta produkter för cancerbehandling. De viktigaste kompetensområden är brachyterapi, dosplanering, informationsbearbetning och simulering. Bolaget har 20 kontor runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Holland. Nucletron BV är ett dotterbolag till Delft Instruments NV (www.delftinstruments.com). För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00010/wkr0002.pdf