Pressreleaser

Förtydligande gällande RaySearch Laboratories tredje kvartalsrapport

Förtydligande gällande RaySearch Laboratories tredje kvartalsrapport Resultatet som offentliggjordes den 12 juni 2003 är hänförligt till oljeprospekteringsverksamheten som bedrevs under det tidigare namnet Taurus Petroleum, och är hänförligt till perioden 1 september 2002 - 31 maj 2003. Denna verksamhet bedrivs inte längre i RaySearch Laboratories. RaySearch Laboratories har för avsikt att offentliggöra sin delårsrapport för perioden 1 september 2002 - 30 juni 2003 den 22 augusti 2003. För vidare information kontakta: Johan Löf, VD Mobil: 070-683 79 35 E-mail: johan.lof@raysearchlabs.com Web: www.raysearchlabs.com RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00530/wkr0002.pdf