We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Johan Löf har idag utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att till och med den 31 december 2003 köpa maximalt 562 794 st B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 ("Bolaget"). Om optionen utnyttjas till fullo kommer Johan Löf att äga sammanlagt 2 081 028 A-aktier och 1 115 375 B-aktier som representerar 30,4 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i Bolaget. Stockholm den 7 juli 2003 Johan Löf Mangold har idag tecknat optioner att senast den 31 december 2003 köpa maximalt 1 139 261 st B-aktier i Bolaget. Om dessa optioner utnyttjas till fullo kommer Mangold att äga 1 139 261 B-aktier som representerar 12,9 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av röstetalet i Bolaget. Stockholm den 7 juli 2003 MANGOLD FONDKOMMISSION AB Information om ovanstående optioner kan erhållas av Christian Paulsson på telefonnummer 08-454 96 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00230/wkr0002.pdf