Pressreleaser

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Som meddelades den 7 juli 2003 utfärdade Johan Löf den dagen en köpoption som gav innehavaren rätt att köpa maximalt 562 794 st B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ), organisationsnummer 556322-6157 ("Bolaget"). Vid fullt utnyttjande av optionen skulle Johan Löf komma att äga sammanlagt 2 081 028 A-aktier och 1 115 375 B-aktier som representerade 30,4 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i Bolaget. Härmed meddelas att optionen denna dag har förfallit utan att till någon del ha utnyttjats. Stockholm den 4 november 2003 Johan Löf Som meddelades den 7 juli 2003 tecknade Mangold den dagen optioner att senast den 31 december 2003 köpa maximalt 1 139 261 st B-aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande skulle Mangold komma att äga 1 139 261 B- aktier som representerade 12,9 procent av aktiekapitalet och 2,8 procent av röstetalet i Bolaget. Härmed meddelas att optionen denna dag har förfallit utan att till någon del ha utnyttjats. Stockholm den 4 november 2003 MANGOLD FONDKOMMISSION AB Information om ovanstående optioner kan erhållas av Christian Paulsson på telefonnummer 08-454 96 57 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00980/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00980/wkr0002.pdf