Pressreleaser

Erbjudandet från RaySearch Laboratories grundare och Affärsstrategerna tecknades till cirka 63 %

Erbjudandet från RaySearch Laboratories grundare och Affärsstrategerna tecknades till cirka 63 % 965 000 aktier tecknades i erbjudandet från Affärsstrategerna och RaySearchs grundare vilket totalt omfattade 1 550 000 aktier. Syftet med erbjudandet var att uppfylla Stockholmsbörsens krav på ägarspridning samt att öka likviditeten i aktien. RaySearchaktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista (observationsavdelningen) under symbolen "RAY B". Antalet aktieägare i RaySearch Laboratories ökade under erbjudandet med cirka 780, efter erbjudandet uppgår antalet aktieägare till cirka 4 000. De tecknade aktierna i erbjudandet motsvarar 9,3 procent av kapitalet. RaySearchs grundare äger efter erbjudandet 72 procent av kapitalet. Affärsstrategerna kommer, efter lösen av optionen, att äga cirka 12 procent av kapitalet i bolaget efter erbjudandet. Mangold Fondkommission har varit rådgivare till RaySearch Laboratories i samband med erbjudandet. Styrelsen RaySearch Laboratories AB Kort om RaySearch Affärsidé och strategi RaySearch Laboratories AB grundades år 2000 och är ett företag inom området medicinsk teknik. RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. RaySearch Laboratories AB har som mål att minska tiden för nya vetenskapliga landvinningar inom området strålterapi att komma till klinisk användning. RaySearchs affärsmodell bygger på partnerskap med ledande leverantörer av dosplaneringssystem och vetenskapliga institutioner. Plugin-konceptet är centralt, dvs. att tillföra avancerad funktionalitet till befintliga system via plugin-moduler. Med denna affärsmodell kan företaget helt fokusera sina resurser på forskning och utveckling. Marknad Totala världsmarknaden för dosplaneringssystem uppgick år 2002 till 1,9 miljarder kronor. RaySearch verkar på den snabbt växande marknaden för intensitetsmodulerad strålterapi. Målgruppen utgörs av sjukhus som har sk. high-end dosplaneringssystem. Dessa uppgår idag till 2 500 och ökar med 10% per år. RaySearchs första produkt har sålts till 450 av dessa kliniker. Produkter RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning av optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. RaySearch har ett exklusivt licensavtal med Philips Medical Systems för försäljning av de tre modulerna RayOptimizer, RayBiology och RayMachine som plugin-moduler i Philips dosplaneringssystem Pinnacle. Till dags dato har cirka 600 licenser av RayOptimizer levererats tillsammans med Pinnacle till sjukhus världen över. Lansering av RayBiology och RayMachine planeras till hösten 2003. Utöver detta för RaySearch intressanta diskussioner med ett antal ledande aktörer på marknaden om samarbeten inom andra närliggande områden. Mer information om RaySearch Laboratories finns på bolagets webbplats: www.raysearchlabs.com För ytterligare information: Johan Löf, VD Tel: 08-545 061 30 Mobil: 070-683 79 35 E-post: johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT01020/wkr0002.pdf