We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Delårsrapport per den 30 september 2003

RaySearch Laboratories AB (publ) (f d Taurus Petroleum AB (publ)) Delårsrapport per den 30 september 2003 ·Nettoomsättningen uppgick till 24,9 (20,5) MSEK under perioden januari till september 2003 ·Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 12,6 (11,5) MSEK under perioden ·Resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-0,4) MSEK ·Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,70 (-0,03) SEK ·Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning. En ansökan om flyttning till ordinarie O-listan kommer att behandlas av börsens bolagskommitté den 20 oktober 2003. Samtliga sifferuppgifter och kommentarer i denna delårsrapport avser proforma om ej annat anges.* För att ge en rättvisande bild av verksamheten omfattar redovisningsperioderna i proforma-redovisningen dels januari - september 2003 dels jämförelsetal för januari - september 2002. För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com Cecilia Danckwardt-Lillieström Finanschef, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 41 cecilia.dl@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00090/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00090/wkr0002.pdf Hela rapporten