We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Delårsrapport per den 30 juni 2003

RaySearch Laboratories AB (publ) (f d Taurus Petroleum AB (publ)) Delårsrapport per den 30 juni 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK under perioden januari till juni 2003 · Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 11,3 (10,0) MSEK under perioden · Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (-1,4) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (-0,14) SEK · RaySearch genomförde ett omvänt förvärv av Taurus Petroleum och ett erbjudande riktades till allmänheten om att förvärva aktier i RaySearch. · Ägarspridningen slutfördes och innebar att antalet aktieägare ökade med 780 till ca 4 000 · Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning · För ytterligare information kontakta: Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB, Telefon: 08 - 545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/06/20040206BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten