Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2023)

 • Orderingång 206,6 (272,5) MSEK
 • Nettoomsättning 230,2 (208,1) MSEK
 • Rörelseresultat 23,7 (29,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 17,6 (19,3) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,51 (0,56) SEK
 • Kassaflöde 84,5 (35,3) MSEK
 • Orderstock 1 903,3 (1 488,7) MSEK vid slutet av perioden    

  VÄSENTLIGA Händelser UNDER FÖRSTA KVARTALET       

 • I januari meddelade RaySearch att antalet strålbehandlingskliniker i Japan som använder RayStation för dosplanering nu har passerat 200. Sett till antalet kliniker är Japan RaySearchs näst största marknad. Sedan lanseringen 2009 har RayStation sålts till mer än 900 cancercenter över hela världen. Flest RayStation-kliniker, drygt 250 stycken, finns i USA och på tredje plats, efter Japan, kommer Kina där omkring 80 kliniker har RayStation. 

  VÄSENTLIGA Händelser EFTER PERIODENS UTGÅNG    

 • I april meddelade RaySearch Laboratories att antalet kliniker i världen som har köpt RayStation för dosplanering för strålbehandling med joner har passerat 100. Den senaste av dessa kunder är Moffitt Cancer Center i Florida, USA, som kommer att lägga till dosplanering för protonbehandling till sin befintliga RayStation-infrastruktur, som varit i kliniskt bruk sedan 2019.
 • 26 april meddelade RaySearch preliminärt resultat för första kvartalet 2023 och att bolaget bröt mot en soliditet- och en EBITDA-baserad kovenant i bolagets outnyttjade kreditfacilitet hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ). En waiver har sedermera erhållits vilket innebär att kreditfaciliteterna är fullt tillgängliga.
 • I maj meddelade RaySearch att Yonsei Cancer Center i Sydkorea har behandlat sin första patient där RayStation och RayCare använts för strålbehandling med koljoner.
 • RaySearch meddelade i maj att det strategiska partnerskapet med BEBIG Medical, som inleddes 2018, har utökats genom ett nytt samarbetsavtal. BEBIG Medical är en ledande global leverantör inom högkvalitativa strålbehandlingsprodukter och inom ramen för det nya avtalet ska bolagen tillsammans utveckla mer omfattande lösningar som ger effektivare behandling och bättre resultat. BEBIG Medical är även distributör av det kinesiska bolaget Shinvas linjäracceleratorer och kommer sälja dessa globalt utanför Kina, utrustade med RaySearchs mjukvara RayStation och RayCare.

WEBCAST

Vd Johan Löf och CFO Henrik Bergentoft presenterar RaySearchs delårsrapport januari - mars 2023 vid en webcast som hålls på engelska onsdagen den 17 maj 2023 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/230517

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 505 100 31 

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13  

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 07.45 CET.

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com