Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2023)

 • Orderingång 239,2 (212,5) MSEK
 • Nettoomsättning 239,5 (160,2) MSEK
 • Rörelseresultat 18,2 (-19,5) MSEK
 • Resultat efter skatt 10,9 (-19,7) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,32 (-0,58) SEK
 • Kassaflöde -3,3 (16,7) MSEK
 • Orderstock 1 954,9 (1 540,3) MSEK vid slutet av perioden

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2023)

 • Orderingång 445,8 (485,0) MSEK
 • Nettoomsättning 469,6 (368,4) MSEK
 • Rörelseresultat 41,9 (10,0) MSEK
 • Resultat efter skatt 28,5 (-0,4) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,83 (-0,01) SEK
 • Kassaflöde 81,2 (52,0) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Yonsei Cancer Center, Sydkorea, behandlade sin första patient där RayStation och RayCare användes för strålbehandling med koljoner.
 • New York University Langone Hospital i USA lade en order på RayStation som kommer att ersätta nuvarande dosplaneringssystem.
 • RaySearch strategiska partnerskap med BEBIG Medical, Tyskland, har utökats genom nytt samarbetsavtal.
 • RayCare är interoperabelt med Varians TrueBeam.
 • Shinva, kinesisk tillverkare av strålbehandlingsmaskiner, lade en order på 15 RayPlan för försäljning till kunder i Kina.
 • Australian Bragg Center for Proton Therapy and Research lade en order på RayCare.
 • South West Florida Proton, USA, lade en order på RayStation.
 • Under juni har 800 000 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 103 177 548. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 7 654 975 är aktier av serie A och 26 627 798 är aktier av serie B.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Henrik Bergentoft lämnar posten som CFO. Annika Blondeau Henriksson har anlitats som interims CFO.
 • University Medical Center Groningen i Nederländerna lade en order på Micro-RayStation för preklinisk forskning.
 • RayCare är i kliniskt bruk med CyberKnife på Lausanne University Hospital i Schweiz.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, vd                                                    +46 8 510 530 00, johan.lof@raysearchlabs.com

Annika Blondeau Henriksson, interim CFO      +46 8 510 530 00, annika.henriksson@raysearchlabs.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 07.45 CET.

WEBCAST

Vd Johan Löf och interim CFO Annika Blondeau Henriksson presenterar RaySearchs delårsrapport januari-juni 2023 vid en webcast som hålls på engelska fredag den 25 augusti 2023 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcasten: https://raysearchlabs.creo.se/230825/

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 505 100 31 

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13 

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Om RaySearch 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.