Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för första kvartalet 2022

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för första kvartalet 2022. Orderingången ökar med 88 percent till 273 (145) MSEK, nettoomsättningen ökar med 28 procent till 208 (162) MSEK och EBIT uppgår till 29 (12) MSEK.

Den högre nettoomsättningen under kvartalet beror huvudsaklingen på att covid-19-pandemin håller på att ebba ut, vilket lett till markant förbättrade marknadsförutsättningar och därmed ökad licensförsäljning.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: ”Som vi har kommunicerat vid ett flertal tillfällen har pandemin haft en negativ effekt på RaySearchs försäljning. Den starka orderingången och den ökade försäljningen som vi nu ser är en direkt följd av att effekterna av pandemin klingar av.”


Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl.14.50 CET.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com    
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com
 
* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.