We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation 9 godkänd för den kinesiska marknaden

RaySearch meddelar att RayStation® 9 har fått regulatoriskt godkännande i Kina – en betydelsefull tillväxtmarknad för RaySearch. Godkännandet är ett viktigt steg framåt som kommer att förse cancercenter i landet med ytterligare funktionalitet såsom, Plan Explorer, Monte Carlo dosberäkning för protonbehand, planeringsstöd för Radixact® och TomoTherapy® behandlingsmaskiner, samt en rad andra förbättringar av systemet.

Kina är en marknad med höga krav på effektiva och flexibla strålbehandlingslösningar. Dessa krav har skapat ett intresse för RayStation då systemet kombinerar den ultimata användarupplevelsen med avancerade funktioner, ledande automatiseringsfunktioner och mycket snabba beräkningar.

Med detta regulatoriska godkännande tar RaySearch ett stort steg framåt i vad de kan erbjuda kunder i Kina. Kina är en stor och fragmenterad marknad, från små center med grundläggande strålbehandlingar till stora center med högavancerade behandlingstekniker. Med RayStation 9 godkänt i Kina kan RaySearch erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av strålbehandlingskliniker i Kina.

På grund av den växande efterfrågan för RayStation etablerade RaySearch 2017 ett dotterbolag, RaySearch China, i Shanghai. I dagsläget finns det ungefär 60 RayStation-kunder i landet.

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch: ”Det är tillfredsställande att RayStation 9 nu blir tillgängligt för cancercenter i Kina. Denna marknad erbjuder betydande tillväxtmöjligheter för RaySearch. Genom detta regulatoriska godkännande kan vi uppfylla behoven hos fler kinesiska kliniker.”


Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®.
De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.
Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som många ledande cancercenter världen över väljer att använda. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för cancerpatienter över hela världen.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com