Pressreleaser

RayStation 11B erbjuder nya funktioner för adaptiva arbetsflöden, brachybehandlingar och strålbehandlingar med joner

RaySearch Laboratories AB (publ) lanserar RayStation®* 11B, den senaste versionen av företagets avancerade dosplaneringssystem. Den nya versionen innehåller innovativa nya funktioner samt flera allmänna förbättringar.

En viktig funktionalitet i RayStation 11B är förbättrad precision vid dosberäkning för fotoner på dagliga bilder. Så kallade cone beam CT-bilder (CBCTs), som tas dagligen, avspeglar patientens anatomi vid behandlingstillfället bättre jämfört med en konventionell CT, som tas tidigt i processen och används för att planera hela behandlingen. För att bedöma om omplanering behövs, är det viktigt att kunna beräkna dosen utifrån CBCT-bilderna. Kvaliteten på CBCT-bilder är dock generellt sett lägre än för CT-bilder och därför inte lämpade för direkt dosberäkning. I RayStation 11B är detta problem löst genom att två nya och avancerade algoritmer har inkluderats. Dessa skapar syntetiska CT-bilder, baserade på den ursprungliga CT-bilden och de dagliga CBCT-bilderna, vilket ger bättre precision i dosberäkningen och är avgörande för att etablera ett mer tillförlitligt arbetsflöde för adaptiv strålbehandling.

En annan betydelsefull funktion i RayStation 11B är möjligheten att omvandla en fysikalisk dos till den biologiska ekvivalenta dosen EQD2. Detta är viktigt för att kunna förbättra planering och utvärdering av kombinerade behandlingar av olika modaliteter och separata fraktioneringssystem. Ett värdefullt användningsområde är när brachybehandling, där höga doser per fraktion används, kombineras med konventionell behandling som levereras i många fraktioner med relativt låga doser per fraktion.

RayStation 11B är marknadens första dosplaneringssystem som stödjer utvärdering av linjär energiöverföring (LET) för behandlingar med protoner och andra joner. LET är en kvantitet som i kombination med dosen ger information om strålningens biologiska effekt. I områden av kroppen som bestrålas med hög dos och förhöjd LET blir celldöden högre, vilket är önskvärt i tumören men skadligt för normal vävnad.

Ett nytt användbart verktyg för att finjustera resultaten från den ursprungliga optimeringen av behandlingsplanen har också inkluderats i RayStation 11B. Detta är viktigt för att ytterligare förbättra kvaliteten på behandlingsplanen och därmed resultatet för patienten.

Flera förbättringar inom maskininlärning, patientmodellering och planering för foton- och brachybehandling har också tillkommit, varav många är baserade på användarnas behov och önskemål. Utöver det har integrationen med onkologiinformationssystemet RayCare®* förbättrats ytterligare.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Förbättringar för adaptiv strålbehandling och uppgraderade verktyg för kombinerade behandlingar är två betydande funktioner som tänjer på gränserna för vad som är möjligt inom strålbehandling. Det faktum att RayStation 11B är marknadens första dosplaneringssystem som stödjer klinisk utvärdering av LET för protoner och andra joner är ytterligare ett bra exempel på vårt långsiktiga mål att ständigt erbjuda både patienter och läkare nya och värdefulla fördelar.”

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 


För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00 

johan.lof@raysearchlabs.com

Torbjörn Wingårdh, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )72 582 55 63

torbjorn.wingardh@raysearchlabs.com