Pressreleaser

Heidelbergs Universitetssjukhus genomför sin första patientbehandling med koljoner

Heidelbergs Universitetssjukhus i Tyskland har börjat använda dosplaneringssystemet RayStation®*för strålbehandlingar med koljoner. Centret använder nu RayStation för både partikel- och fotonbehandlingar.

Tysklands ledande anläggning för proton- och koljonsbehandlingar, Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT), är en del av Heidelbergs Universitetssjukhus. Centret valde RayStation som dosplaneringssystem för partikelbehandlingar i april 2018. Senare samma år beställdes också RayStation för fotonbehandling, och ett långsiktigt samarbete inleddes med Heidelbergs Universitetssjukhus för den kliniska introduktionen av onkologiinformationssystemet RayCare®*. 

HIT har sedan lång tid en expertis inom avancerade strålbehandlingstekniker och har utfört behandlingar med protoner och koljoner de senaste 10 åren. Nu ersätter centret sitt tidigare dosplaneringssystem för behandlingar med protoner och koljoner, och kommer enbart att använda RayStation. Heidelbergs Universitetssjukhus behandlar även patienter med hjälp av TomoTherapy, vilket är fokus för ett annat samarbete mellan HIT och RaySearch. Slutligen siktar centret på att börja behandla patienter med heliumjoner under 2020. RayStation möjliggör dosplanering för alla dessa modaliteter inom samma mjukvaruplattform. 

HIT är en specialbyggd anläggning som innefattar en partikelaccelerator, ett roterande gantry för partiklar och ett IONTRIS leveranssystem från Siemens Healthcare. Av de tre behandlingsrummen är två för horisontell behandling och ett innehåller ett gantry för behandling med både koljoner och protoner. Detta gantry är det första i världen för koljoner. Anläggningen har kapacitet att behandla upp till 1000 patienter om året med partikelstrålning.

Jürgen Debus, professor och styrelseordförande, strålningsonkologi vid Heidelbergs Universitetssjukhus, säger: ”Dosplaneringen för koljoner med RayStation ger oss unika möjligheter att optimera våra dosplaner på samma sätt som andra precisionsbehandlingar med protoner och fotoner.” 

Johan Löf, grundare och VD på RaySearch, säger: ”Vi är stolta över att se Heidelberg använda RayStation för koljoner för första gången, och gläder oss över att samtliga center med kapacitet för koljonsbehandlingar i Europa nu har valt RayStation. Vi fortsätter vårt nyskapande arbete med stöd för de mest avancerade teknikerna, vilket innebär enastående fördelar för patienterna.” 

Om Heidelbergs Universitetssjukhus 
Universitetet i Heidelberg är Tysklands äldsta universitet, och de första medicinska föreläsningarna här hölls redan 1388. Idag är det ett av Europas största och mest prestigefyllda medicinska center, med ett rykte om utmärkt patientvård, forskning och undervisning. Heidelbergs Universitetssjukhus erbjuder innovativ och effektiv diagnos och behandling för alla komplexa sjukdomar till både öppenvårdspatienter och slutenvårdspatienter. I moderna byggnader med högklassig utrustning ger specialistteam med läkare, tekniker, ingenjörer och fysiker medicinsk vård som uppfyller de högsta internationella standarderna. De korta avstånden och sammanlänkningen av specialistavdelningarna innebär stora fördelar för patienten, då interdisciplinärt samarbete säkerställer en optimal behandling. 

Om RaySearch 
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. 

Om RayCare 
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.  

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.
 

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

Mer information om Heidelberg Ion Beam Therapy Center finns på www-hit-centrum.de 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com