Pressreleaser

RaySearch och IBA kommer att demonstrera det första online adaptiva arbetsflödet för protonterapi på ESTRO

RaySearch, global ledare inom programvara för cancerbehandling, och IBA, världsledande leverantör av protonbehandlingslösningar för cancerbehandling, kommer tillsammans att utföra en unik presentation vid den årliga ESTRO 37-kongressen. Företagen kommer att demonstrera sin innovativa strategi för att optimera arbetsflödet vid behandlingar genom det första adaptiva arbetsflödet online för protonterapi.

Den heltäckande demonstrationen kommer att visa RaySearchs onkologiinformationssystem RayCare* och dosplaneringssystem RayStation*. Det i kombination med IBA:s adaPT Treatment Suite, som består av bildgivningsplattformen adaPT Insight och behandlingssystemet adaPT Deliver.

I ett adaptivt arbetsflöde online tas cone beam-bilder dagligen. Dessa matchas med CT-bilderna som använts i dosplaneringen för den specifika patienten. Med utgångspunkt i dagliga bilder skapas automatiskt en uppdaterad dosplan som presenteras för vårdteamet inför behandlingssessionen. Planen kan därmed anpassas med hänsyn till patientens aktuella situation innan behandlingen inleds. Denna typ av arbetsflöde är positivt för patienten eftersom behandlingen blir mer exakt och dosplaneringen kan adapteras snabbare.

Frederic Genin, produktchef vid IBA, säger: ”Kombinationen av IBA:s mest avancerade lösningar för cone beam-bildgivning och RaySearchs dosplaneringssystem och onkologiinformationssystem gör online adaptiv protonterapi till verklighet för våra framtida kliniska partners. Vi tycker det är otroligt spännande att se hur de här avancerade funktionerna kan hjälpa patienter över hela världen.”

Björn Hårdemark, Vice VD på RaySearch, säger: ”Dosplaneringstekniken som krävs för adaptiv omplanering har länge funnits i RayStation. Med introduktionen av RayCare tillkom komponenterna för arbetsflödet för offline adaptiv behandling. Online adaptiv behandling kräver att alla system är fullt integrerade, och den strategiska alliansen mellan IBA och RaySearch gör detta möjligt. Den lyckade integrationen visar tydligt styrkan av att samarbeta.”

Demonstrationen av det första online adaptiva arbetsflödet för protonterapi sker live i IBA:s monter nummer 1400 under den årliga ESTRO-kongressen i Barcelona i Spanien, 20–24 april 2018.

Om IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) är ett globalt medicintekniskt företag som fokuserar på att skapa integrerade och innovativa lösningar för diagnos och behandling av cancer. Företaget är världsledande inom tekniken för protonterapi, som anses vara den mest avancerade formen av strålbehandling som finns att tillgå idag. IBA:s lösningar för protonterapi är flexibla och adaptiva och kunderna välja allt från universella fullskaliga protonbehandlingscentra till kompakta lösningar för enskilda rum. IBA har dessutom verksamhet inom strålningsdosimetri och utvecklar partikelacceleratorer för både medicinsk verksamhet och industrin. Huvudkontoret finns i Belgien och företaget har runt 1 500 anställda över hela världen. IBA har installerat system jorden runt.

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com