Pressreleaser

RayCare tas i drift på den första kliniken

RaySearch meddelade nyligen att RayCare*, nästa generations onkologiinformationssystem (OIS), har släppts på marknaden. Företaget kan med stolthet berätta att det belgiska cancernätverket Iridium nu använder RayCare 1 i den dagliga kliniska verksamheten för att hantera arbetsflödet runt behandlingsplaneringen, endast två månader efter att systemet blivit tillgängligt. Iridium är en banbrytande klinik som har bidragit starkt till utvecklingen av RayCare, speciellt när det gäller funktioner som stöder koordination av aktiviteter mellan flera olika institutioner.

Målet med RayCare är att skapa ett innovativt OIS med stöd för heltäckande cancervård. RayCare kommer i framtiden att med ett samlat arbetsflöde koppla ihop alla onkologiska discipliner så att användarna smidigt kan koordinera aktiviteter och optimera resursanvändningen. Nyckelfunktioner i RayCare 1 inkluderar aktivitetshanteringsstöd för onkologiska arbetsflöden och en integrerad planeringsmiljö i kombination med RayStation 7*. Integrerade funktioner för kommunikation och dokumentation har utformats för att säkerställa effektiva överlämningar mellan personalen.

Piet Dirix, leg läk, med dr, strålonkolog vid Iridium, säger: ”Vårt kärnuppdrag är att bidra till driften av ett innovativt strålbehandlingscenter för integrerad vård. RayCare spelar en central roll i det uppdraget eftersom detta nya OIS är utformat för att ge heltäckande cancervård på ett extremt säkert och effektivt sätt, samtidigt som patienten involveras till fullo i behandlingen. Samarbetet mellan RaySearch, Iridium och andra sjukhus över hela världen runt utvecklingen av detta system har skapat ett OIS som är unikt anpassningsbart. RayCare var skräddarsytt för våra specifika behov redan från början.”

Eeva-Liisa Karjalainen, projektledare för RayCare, säger: ”Med RayCare kommer Iridium kunna använda sina resurser på ett mer effektivt sätt, vilket frigör tid för patientvård. Arbetsflödena är anpassade efter Iridiums processer, vilket gör det möjligt att automatisera tidskrävande manuella steg så som dataimport/export, överlämning av aktiviteter samt bildhantering. Detta ger möjlighet till optimal behandling för varje enskild individ samtidigt som bördan av klinisk dokumentation minskar.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är en dröm som uppfylls nu när jag får se RayCare användas i klinisk verksamhet för första gången. Systemet har byggts upp från grunden för att uppfylla kraven hos olika typer av cancerkliniker för att de ska kunna ge bästa möjliga behandling till sina cancerpatienter. Det är unikt i sitt stöd för integrerade arbetsflöden som utgår från varje enskild patients behov. RayCare är resultatet av en gemensam ansträngning som gjorts möjlig av den kliniska expertisen och det starka engagemanget hos Iridium och våra andra kliniska partners.”
  

Om Iridium Cancer Network
Cancernätverket Iridium utgörs av ett tätt samarbete runt strålningsonkologi, samt till en mindre grad runt medicinsk onkologi och hematologi, mellan alla 7 sjukhus i Antwerp-regionen (sjukhusgruppen GZA, sjukhusgruppen ZNA, UZA, AZ KLINA, AZ Nikolaas, AZ Monica, och AZ St Jozef). Det finns en avdelning för strålbehandlingar där runt 5300 patienter behandlas varje år. Detta medför att Iridium är den största strålbehandlingskliniken i hela Belgien.

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com