We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Narita Memorial Proton Center, Japan, behandlar den första patienten med dosplaneringssystemet RayStation

Narita Memorial Proton Center i Toyohashi, Japan, har behandlat sin första patient med RayStation. Systemet användes för att planera en behandling med pencil beam-skanning (PBS) som levererades av IBA:s kompakta system för protonbehandling, Proteus®ONE, till en patient med prostatacancer. 

Centret etablerades i april 2018 och den första patientbehandlingen genomfördes i början av september.

RayStation-systemet på Narita Memorial Proton Center inkluderar flermålsoptimering (MCO) som används för att förkorta den manuella planeringstiden, förenkla avvägningen mellan motstridiga planeringsmål och för att förbättra behandlingsplanernas kvalitet.  

Den japanska marknaden är en av världens mest teknologiskt avancerade dosplaneringsmarknader och partikelplanering växer stadigt i regionen. RaySearch har en stark användarbas i Japan och är världsledande på marknaden för programvara för protonbehandlingsplanering.  

Takeshi Yanagi, direktör på Narita Memorial Proton Center, säger: ”Det gick smidigare än vi väntat oss att skapa behandlingsplaner. När RaySearch visade att det blir möjligt att utvärdera behandlingsplanerna med avseende på robusthet kände vi att det här absolut var rätt system för oss. 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är mycket glada över att se ytterligare ett toppmodernt protoncenter i Japan använda RayStation för deras första kliniska behandling. Narita Memorial Proton Center är nyetablerat och vi ser fram emot många år av framgångsrikt samarbete.” 

Om Narita Memorial Proton Center

Den toppmoderna protonanläggningen Narita Memorial Proton Center öppnades i april 2018 och tillhör Meiyokai Social Medical Corporation, som grundades 1951 i staden Toyohashi. Narita Memorial Proton center är det första protoncentret i Tokai-regionen och deras mål för arbetet omfattar ”Avancerad medicinsk behandling grundad i mänsklig välvilja och värme.”  

Om RayCare

RayCare* representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com