We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

University of Wisconsin-Madison väljer RayStation

Department of Human Oncology vid University of Wisconsin-Madison har valt RayStation® som sitt nästa dosplaneringssystem. Avtalet undertecknades i december 2016 och köpet är planerat att genomföras i två omgångar.

RayStation kommer att användas för planering av extern strålbehandling på University of Wisconsin och satellitkliniker. Avtalet inkluderar även andra affilierade enheter och partners. Köpet omfattar avancerade funktioner som deformabel registrering, dosackumulering och adaptiv dosplanering. Universitet kommer även att vara en av de första att utvärdera dosplanering för TomoTherapy™* i RayStation, en funktion som gör att en och samma plattform kan användas för planering även för Accurays TomoTherapy-maskiner.

John Bayouth, Chief of Radiation Oncology Physics vid Department of Human Oncology, säger: “Universitet utvecklar och utökar ständigt sin kapacitet och kompetens inom stråldosplanering. Vår intention är att utforska dosplaner som utnyttjar vårt diversifierade utbud av behandlingsmaskiner och på så sätt fastställa den optimala metoden för varje patient”

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories, säger: “University of Wisconsin-Madison är välkänd för sin höga kompetens och långa historia inom strålbehandling av cancer. Universitet har bedrivit banbrytande forskning ända sedan tredimensionella patientbilder först blev tillgängliga och har skapat många framgångsrika företag inom planering och leverans av strålbehandling. Vi delar samma innovationskultur och vår relation kommer att leda till ytterligare framsteg inom cancervården. Den här ordern och de ytterligare över 40 order på RayStation som vi fick under det fjärde kvartalet, bidrog till ett mycket starkt avslut på 2016.”

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Om University of Wisconsin-Madison, Department of Human Oncology
Department of Human Oncology, avdelningen för humanonkologi, tillhandahåller alla typer av strålbehandling till sina patienter, bedriver sofistikerad forskning och erbjuder avancerad utbildning för nästa generations sjukvårdspersonal. Avdelningen, som är en del av the UW School of Medicine and Public Health, har 30 ordinarie anställda och omkring 40 trainees.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Om Accuray
Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) utvecklar, tillverkar och säljer precisa och innovativa system för behandling av tumörer och som har satt standarden för vården i syfte att hjälpa patienter att leva längre och bättre liv. Företagets spjutspetsteknologier erbjuder ett komplett utbud för behandlingar inom strålterapi och strålkirurgi. För mer information, besök www.accuray.com.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Beth Kaplan, Public Relations Director, Accuray
Telefon: +1 (408) 789-4426
bkaplan@accuray.com