Pressreleaser

Fortsatta försäljningsframgångar för RayStations protonplanering

Ytterligare åtta protonterapicentra i olika delar av världen har valt RayStation som dosplaneringssystem. Sex av beställningarna inkom i juni 2017, från Children’s Cancer Hospital Foundation (Kairo, Egyptien), Hospital Quirónsalud (Madrid, Spanien); Mayo Clinic Hospital (Phoenix, USA); ZON-PTC (Maastricht, Nederländerna); MedStar Georgetown University Hospital (Washington DC, USA) och Johns Hopkins Medicines protoncenter vid Sibley Memorial Hospital (Washington DC, USA). RayStation valdes även nyligen ut av Tata Memorial Center i Mumbai, en av de första klinikerna i Indien som utför protonterapi, och av PLA General Hospital i Peking, Kina. Hittills har totalt 35 protoncentra köpt in RayStation, vilket motsvarar över hälften av alla protoncentra som finns i världen idag.

De senaste åtta protonterapicentra representerar flera olika typer av sjukhusmiljöer och utrustningar. RayStation kommer att användas tillsammans med systemen IBA Proteus Plus och Proteus One, Mevion med HYPERSCAN, och Hitachi ProBeat.

Alla centren får den senaste versionen av RayStation, som inkluderar innovativa funktioner som snabb optimering och dosberäkning med Monte Carlo för pencil beam-skanning (PBS), möjligheten att kombinera PBS med aperturer, och robust optimering/4D-CT-optimering för planering av proton- och koljonterapi. Alla inköp omfattar såväl kliniska licenser som licenser för forskning.

RayStation har ett stort urval av funktioner som är värdefulla för forskare vid akademiska sjukhus. Några exempel är LET- och RBE-beräkningar för planering av proton- och kol-PBS, utvärdering av växelverkan med hjälp av utrustningens loggfiler, PET-baserad räckviddsverifiering, planering för protoner och koljoner med hjälp av virtuella CBCT(CT)-bilder, och dosplanering för smådjur.

RayStations konfigurationer för klinisk användning och forskning kommer att visas på den kommande AAPM-kongressen i Denver i Colorado, 30 juli till 2 augusti 2017. Deltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nr 5079, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com