Pressreleaser

Dosberäkning för protonbehandlingar med Monte Carlo-metoden nu en del av RayStation

RayStation® 6, den senaste utgåvan av RaySearchs innovativa dosplaneringssystem för strålbehandling innehåller nu Monte Carlo-dosberäkning för aktivt skannade protoner (PBS), vilken kan användas parallellt med existerande dosmotorn av pencil beam-typ. Den nya dosmotorn kombinerar förbättrad noggrannhet med hög beräkningshastighet. 

Dosberäkning med Monte Carlo-metoden baseras på simulering av enskilda partikelförflyttningar. Detta gör det möjligt att till fullo ta hänsyn till den exakta patient geometrin, medan analysbaserade algoritmer såsom pencil beam kräver en ungefärlig representation av patientgeometrin. Monte Carl- metoden ger hög noggrannhet men beräkningshastigheten har traditionellt varit ett problem. Dosmotorn i Raystation erbjuder en optimal balans mellan noggrann fysikalisk modellering och beräkningshastighet, vilket gör den mycket effektiv att använda i kliniska arbetsflöden.

Dosmotorerna Monte Carlo och pencil beam är båda designade för att användas parallellt vilket möjliggör effektiv och noggrann dosberäkning för all planering med aktivt skannade protoner. Samma strålmodell för en maskin kan stödja både Monte Carlo och pencil beam-beräkningar och samma data för kommissionering kan användas. Dosmotorerna kan användas såväl för att beräkna spot-dosfördelningarna som används under optimeringen, med eller utan patientspecifika block, som för slutlig dosberäkning.      

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Protonterapi är ett viktigt område för RaySearch och vi avser att vara marknadsledande i utvecklingen mot förbättrade patientbehandlingar. Den oöverträffade hastigheten hos RayStation gör det möjligt att utnyttja noggrannheten i dosplanering med Monte Carlo-metoden samtidigt som man behåller ett snabbt och effektivt kliniskt arbetsflöde.”

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com