We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

University Medical Center Groningen väljer RayStation

University Medical Center Groningen (UMCG) i Nederländerna har valt RayStation® som dosplaneringssystem. RayStation ska ersätta sjukhusets befintliga system för konventionell strålbehandling med fotoner, och blir också det dosplaneringssystem som kommer att användas på UMGC:s nya protonterapicenter. UMCG kommer att ha totalt 30 kliniska licenser och 16 forskningslicenser.

UMCG:s nya protonterapicenter, som för närvarande är under uppförande, kommer att utrustas med IBAs ProteusPLUS-konfiguration för två gantryer, inklusive Pencil Beam Scanning (PBS) och kapacitet för Cone Beam CT. UMCG räknar med att centret kommer att behandla cirka 600 patienter per år, och de första behandlingarna beräknas äga rum i slutet av 2017.

Installationen av RayStation kommer att omfatta adaptiv strålbehandling, flermålsoptimering och strålningsbiologi. Dessutom ska ett datorkluster  erbjuda optimerad beräkningsprestanda för Plan Explorer, en funktion i RayStation. Plan Explorer genererar automatiskt ett stort antal alternativa dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger läkaren ett stort antal valmöjligheter att ta ställning till.

UMCG kommer också att bli en av de första klinikerna i världen som implementerar RayCare®, ett banbrytande informationssystem för onkologi som just nu är under utveckling på RaySearch. RayCare är designat för att förbättra arbetsflöden mellan olika behandlingstekniker och klara de krav som nya tekniker och metoder inom cancerbehandling ställer.

Professor Hans Langendijk, chef för strålterapiavdelning på UMCG, säger:

– Avancerade tekniker som adaptiv strålterapi och protonterapi kräver mjukvarulösningar som är lika moderna som teknikerna. Vi är pionjärer inom strålterapi i Nederländerna, och med RaySearch som samarbetspartner kan vi förbättra behandlingen för alla våra patienter.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger:

– UMCG är en ledande klinik och jag är mycket glad över att kunna tillgodose deras behov inom dosplanering för både foton- och protonterapi. Vårt långvariga forskningssamarbete är viktigt och kommer att fortsätta i och med att kliniken på ett tidigt stadium börjar använda RayCare. Tillsammans blir vi pionjärer inom framtidens arbetsflöden för onkologi.

Om protonterapi
Protonterapi är en spjutspetsteknik inom strålterapi som ökar i popularitet över hela världen. Dess fördelar inkluderar möjligheten att leverera maximal dos till ett precist djup i kroppen med betydligt mindre strålning till frisk vävnad än vid konventionell teknik. 

Om UMCG
UMCG är ett av Nederländernas största sjukhus. Över 12 000 anställda tillhandahåller patientvård, genomgår medicinsk utbildning och utför forskning i framkant med fokus på ett ”hälsosamt och aktivt åldrande”. Forskning och utbildning vid UMCG finansieras genom Groningens universitet, och Fakulteten för medicinsk vetenskap är en integrerad del av universitetet.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är nästa generations informationssystem för onkologi, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa, logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com