We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch flyttas till Mid Cap på Nasdaq Stockholm

Från och med den 4 januari 2016 kommer RaySearch Laboratories ABs aktie av serie B (RAY B) att flyttas från Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm till följd av Nasdaqs årliga genomgång av marknadsvärden för de nordiska marknaderna, vilket meddelades av Nasdaq den 17 december 2015.

Om marknadsvärdessegmenten

Företag grupperas i marknadsvärdessegment (Small-, Mid- och Large Cap) baserat på deras genomsnittliga marknadsvärde under en given granskningsmånad. Varje segment granskas årligen baserat på det genomsnittliga marknadsvärdet under november och förändringar genomförs i januari under det närmast följande året. Marknadsvärdesberäkningarna baseras på det totala antalet aktier i ett företag, dvs både noterade och icke-noterade aktier. Företag med ett marknadsvärde som överstiger 1 miljard EUR grupperas i ”Large Cap”, medan företag med ett marknadsvärde som understiger 150 miljoner EUR grupperas i ”Small Cap”. Företag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner EUR och 1 miljard EUR grupperas i ”Mid Cap”-segmentet.

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är en ledande leverantör av börshandel, clearing, börsteknologi, notering, information tjänster för börsnoterade företag över sex kontinenter. Genom sin breda tjänsteportfölj gör Nasdaq det möjligt för kunder att planera, optimera och genomföra deras affärsvisioner med tillförsikt genom beprövad teknologi som tillhandahåller transparens och insikt för navigering i dagens globala kapitalmarknader. Som skapare av världens första elektroniska aktiehandel, driver deras teknologi fler än 70 marknadsplatser i 50 länder, och 1 av 10 av världens värdepapperstransaktioner. Nasdaq driver marknadsplatser för mer än 3 600 noterade företag med ett totalt marknadsvärde om över 8.8 triljoner USD och mer än 10 000 företagskunder. För mer information, besök nasdaq.com/ambition eller business.nasdaq.com.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är för närvarande noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm, men kommer att flyttas till Mid Cap-segmentet från och med den 4 januari 2016.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

För mer information, kontakta:

RaySearch Laboratories AB (publ)
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com