We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Omvandling av aktier i RaySearch Laboratories AB (publ)

I november 2015 har på begäran av aktieägare 1 061 577 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Det totala antalet röster i RaySearch uppgår därefter till 126 648 099. Det totala antalet registrerade aktier i RaySearch uppgår till 34 282 773, varav 10 262 814 är aktier av serie A och 24 019 959 är aktier av serie B.

Enligt RaySearch Laboratories AB (publ)s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att få sådan aktie omvandlad till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling skett, är RaySearch enligt lag skyldigt att offentliggöra uppgifter om de förändringar som konverteringen medfört.


Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.


För mer information, kontakta:

RaySearch Laboratories AB (publ)
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

RaySearch offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.