Pressreleaser

RaySearch erhåller amerikanskt marknadsgodkännande för protonbehandlingsteknik

En utökad version av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® 4.0 CE-märktes och släpptes för kliniskt bruk på flera marknader i december 2013. Den nya versionen innehåller verktyg för optimering av protonbehandlingar med behandlingstekniken Pencil Beam Scanning (PBS). RaySearch har nu erhållit regulatoriskt 510(k)-godkännande för den utökade versionen från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Det innebär att systemets nya funktionalitet får marknadsföras på den amerikanska marknaden.

Protonterapi anses vara den mest avancerade och precisa formen av cancerbehandling med bättre dosfördelning och mindre risk för biverkningar. Protoner deponerar det mesta av sin energi inom ett exakt definierat avstånd, vilket gör det lättare att bestråla tumören och skydda omkringliggande frisk vävnad. PBS är den mest sofistikerade behandlingstekniken för protonterapi. PBS möjliggör intensitetsmodulerad protonterapi (IMPT), som gör det möjligt att kontrollera både dosens utbredning och intensitet för att bestråla tumörer med millimeterprecision.

Protonmodulen i RayStation® omfattar samtliga avancerade verktyg som behövs för PBS såsom multiple field optimization, single field uniform dose och distal edge tracking.

”Under det senaste året har vi vunnit flera order och varit den mest framgångsrika leverantören av lösningar för dosplanering av protonbehandlingar. Vår ställning på den amerikanska marknaden stärks ytterligare när vi nu har marknadsgodkännande för alla relevanta behandlingstekniker för protonterapi”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com