Pressreleaser

Första ordern på RayStation® i Storbritannien

RaySearch Laboratories AB (publ.) har vunnit en upphandling av dosplaneringssystem och kommer att tillhandahålla RayStation® till Tayside Cancer Centre på Ninewells Hospital & Medical School i Dundee, Storbritannien. Ninewells kommer att vara den första kliniska installationen av RayStation® i Storbritannien.

Ninewells Hospital & Medical School är ett av de största universitetssjukhusen i Europa. Sjukhuset omfattar ett stort regionalt cancercenter som täcker regionen Tayside i Skottland. Centret erbjuder alla former av cancervård och behandlar cirka 1400 nya patienter årligen. Strålterapienheten på Ninewells kommer att ersätta sitt nuvarande dosplaneringssystem med RayStation® och använda det både för konventionella 3D-CRT-behandlingar och för mer avancerade behandlingar som IMRT och VMAT.

Beställningen omfattar även flermålsoptimering som är en sofistikerad produkt som möjliggör mer effektiv dosplanering. Med detta intuitiva verktyg kan läkaren i realtid utvärdera effekten av att förändra behandlingsprioriteter vilket har stor potential att effektivisera den tidskrävande optimeringsprocessen. Strålterapienheten på Ninewells Hospital kommer även kliniskt implementera dose tracking och adaptiv omplanering med hjälp av verktygen i RayStation®, samt utvärdera koncepten för radiobiologisk utvärdering och optimering.

”NHS Tayside valde att köpa RayStation® efter en omfattande upphandlings- och utvärderingsprocess genomförd av NHS Scotland. Processen tog hänsyn till produktspecifikationer, klinikspecifika krav från Tayside Cancer Centre och de fördelar systemet ger centret jämfört med andra system. Vi ser fram emot att samarbeta med RaySearchs personal för att producera de bästa möjliga behandlingarna för våra patienter”, säger Salam Souliman, Fysikchef på Ninewells Hospital.

”Storbritannien är en mycket viktig marknad för oss. Vi etablerade ett lokalt försäljnings- och servicekontor under andra halvan av 2013 och det har nu redan resulterat i den första ordern. Ninewells är en utmärkt klinik och vi är givetvis väldigt glada över att de nu har blivit vår första kund i Storbritannien”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com