Pressreleaser

RaySearchs årsredovisning för 2012 publicerad

Årsredovisningen för RaySearch Laboratories AB (publ) avseende 2012 finns från och med i dag tillgänglig på svenska som pdf-fil på bolagets hemsida på www.raysearchlabs.com. Den tryckta svenska versionen distribueras just nu till aktieägarna. Den engelska versionen är under produktion och kommer att bli färdig till RaySearchs årsstämma som hålls onsdagen den 22 maj 2013. Tryckta årsredovisningar kan beställas hos bolaget på telefon 08-545 061 30.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian och Accuray. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 000 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
    

För ytterligare information, kontakta:
Anders Martin-Löf, CFO RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
anders.martin-lof@raysearchlabs.com