Pressreleaser

Genombrottsorder för RayStation® i Asien

RaySearch Laboratories AB (publ.) har erhållit en ny order på dosplaneringssystemet RayStation® från Samsung Medical Center i Seoul, Sydkorea.

Samsung Medical Center (SMC) grundades 1994 och är ett universitetssjukhus kopplat till den medicinska fakulteten vid Sungkyunkwan University. Inom SMC finns ett stort cancercenter som behandlade över 3600 patienter med strålterapi under 2010. Kliniken kan erbjuda en mängd avancerade behandlingstekniker inom strålterapi och bygger dessutom upp en ny enhet för protonterapi. Protonterapi är den mest förfinade formen av strålterapi och möjliggör ännu högre precision än konventionell strålterapi med fotoner. Det kräver dock en speciell och mycket avancerad utrustning så det utförs bara vid några få centra i världen. Det nya protoncentret kommer att utrustas med en accelerator från Sumitomo Heavy Industries och centret planeras att vara i drift under 2014. SMC har nu beställt RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® för dosplanering av alla protonbehandlingar. Systemet kommer att innehålla alla de modernaste verktygen och algoritmerna för dosberäkning och optimering som behövs för att fullt utnyttja protonterapins potential.

”Det här är den första RayStation-ordern i Asien, så det är en mycket viktig milstolpe för RaySearch. Asien är den största tillväxtmarknaden inom vårt område eftersom användandet av strålterapi växer mycket snabbare där än i andra regioner. Samsung Medical Center är en avancerad klinik som ligger i utvecklingens framkant så vi är väldigt glada att de har valt vårt system för dosplanering av protonbehandlingar. Protonterapi är ett spännande område som utvecklas fort och jag är övertygad om att den här ordern stärker vår position i det segmentet”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com