Pressreleaser

Raysearch ingår distributionsavtal för Sydkorea

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett exklusivt distributionsavtal med den sydkoreanska distributören Oncology Total Solution Co. (OTS) som är baserad i Söul, Sydkorea. Avtalet innebär att OTS kommer att ansvara för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den sydkoreanska marknaden.

RaySearch marknadsför redan RayStation® i Europa och Nordamerika. Med det här avtalet påbörjas uppbyggnaden av en asiatisk försäljnings- och servicefunktion. I Asien kommer RaySearch att utnyttja lokala distributörer på alla nyckelmarknader så detta avtal kommer att följas av fler i andra asiatiska länder. Sydkorea är en av de största marknaderna för strålterapiutrustning i Asien med cirka 80 kliniker och teknologinivån är generellt sett hög med en lång tradition av att utnyttja mer avancerade tekniker som IMRT. RayStation® har ännu inte fått regulatoriskt försäljningsgodkännande i Sydkorea men förväntas få det under 2012.

OTS har cirka 15 anställda och är en ledande distributör av strålterapiutrustning i Sydkorea. Bolaget representerar ett spektrum av internationella strålterapibolag inom olika områden och har varit aktivt i åtta år. Bolaget har stor erfarenhet av dosplaneringssystem och har mycket framgångsrikt byggt upp en stor användarbas inom dosplanering i Sydkorea.

”OTS har varit mycket framgångsrika inom vårt fält så vi är väldigt nöjda att de har valt att arbeta exklusivt med oss inom dosplanering. Asien har en enorm potential för RaySearch så det känns väldigt bra att vi nu påbörjar uppbyggnaden av vår verksamhet i den regionen. Vi arbetar hårt med att sluta fler distributionsavtal i andra asiatiska länder så vår täckning av Asien kommer att växa snabbt”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

“RaySearch är ledande experter på avancerade dosplaneringslösningar. RayStation® har flera unika avancerade funktioner för strålterapi med både fotoner och protoner i kombination med ett modernt lättarbetat användargränssnitt. Systemet tar dosplaneringen ett stort steg framåt och jag är övertygad om att det kommer att uppskattas av de Sydkoreanska klinikerna”, säger H W Jang, VD för OTS.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för både fotoner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA Dosimetry, Varian, Accuray och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.
 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com