Pressreleaser

RaySearch Laboratories årsredovisning för 2009 publicerad

RaySearch Laboratories årsredovisning för 2009 finns från och med i dag tillgänglig på svenska som pdf-fil på bolagets hemsida på www.raysearchlabs.com. Den tryckta svenska versionen distribueras just nu till aktieägarna. Den engelska versionen är under produktion och kommer att bli färdig till RaySearchs årsstämma som hålls tisdagen den 25 maj 2010. Tryckta årsredovisningar kan beställas hos bolaget på telefon 08-545 061 30. OM RAYSEARCH RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har femton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Anders Martin-Löf, CFO Telefon: +46 (0)8-545 061 30 anders.martin-lof@raysearchlabs.com