We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och Nucletron utökar samarbete med två nya lösningar för dosplanering

RaySearch Laboratories AB (publ.) och Nuclteron BV har utökat sitt existerande samarbete med två nya dosplaneringslösningar. Ett nytt utvecklings- och licensavtal har ingåtts som innebär att RaySearch skall utveckla programvarumoduler för modellbaserad segmentering (MBS) och dosplanering av rotationsbehandlingar (Volumetric Modulated Arc Therapy eller VMAT) för Nucletrons multimodala dosplaneringssystem Oncentra® MasterPlan.

VMAT är en relativt ny avancerad form av IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) där målorganet kontinuerligt bestrålas samtidigt som strålkällan roterar ett eller flera varv runt patienten. Konceptet möjliggör att behandlingen kan levereras snabbare än med traditionell IMRT där patienten bestrålas endast från ett litet antal fasta infallsvinklar. Samtidigt uppnås likvärdig eller förbättrad behandlingskvalitet jämfört med IMRT. Den nya lösningen för dosplanering av VMAT-behandlingar kommer att integreras i mjukvarumodulen Oncentra® Optimizer i Masterplan.

MBS förenklar segmenteringsprocessen där en tredimensionell modell av tumören och omkringliggande organ skapas innan själva behandlingen planeras. Detta är ett tidskrävande steg eftersom det traditionellt utförs genom att manuellt rita ut konturerna för relevanta strukturer. Den nya mjukvaran för modellbaserad segmentering utnyttjar robusta tredimensionella organmodeller som automatiskt anpassas till varje patients individuella bilddata. Detta kombineras med intuitiva interaktiva verktyg och har en stor potential att effektivisera segmenteringsprocessen och även säkerställa att segmenteringen utförs på ett konsekvent sätt från fall till fall. Den nya MBS-lösningen integreras i mjukvarumodulen Oncentra® Anatomy och kommer att vara användbar för dosplanering av både extern strålterapi och brachyterapi.

“Oncentra MasterPlan representerar den senaste generationens dosplaneringssystem”, säger Jos Lamers, VD för Nucletron. ”Vi är övertygade om att utökningen med stöd för VMAT och en ny tidsbesparande metod för semiautomatisk generering av organmodeller kommer att säkra Oncentra MasterPlans position som det mest avancerade oberoende dosplaneringssystemet på marknaden. Vi är mycket nöjda att vårt strategiska samarbete med RaySearch fortsätter att generera nya spännande strålterapilösningar som förbättrar cancervården.”

“Vi satsar hårt på vårt strategiska samarbete med Nucletron och det här avtalet understryker vikten av vårt partnerskap”, tillägger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi är stolta över vår lösning för VMAT och är övertygande om att den kommer att bli ett kraftfullt komplement till MasterPlan. Det är också spännande att introducera vår avancerade lösning för MBS. Eftersom den är användbar både för brachyterapi och extern strålterapi breddar RaySearch sin kundgrupp och når för första gången ut med en kraftfull produkt till de kliniker som är fokuserade på brachyterapi”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

Lansering av båda produkterna är planerad till 2009.