We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Omvandling av aktier

Enligt RaySearchs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Under augusti månad har på aktieägares begäran 252 756 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 145 756 485. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 34 282 773, varav 12 385 968 aktier av serie A och 21 896 805 aktier av serie B.