We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Information som RaySearch Laboratories AB (publ) har offentliggjort från den 1 januari 2005 till den 19 juni 2006

I enlighet med nya regler i lagen om handel med finansiella instrument publicerar RaySearch en sammanställning med information som RaySearch har offentliggjort från den 1 januari 2005 till den 19 juni 2006. Pressmeddelanden 2006 2006-06-19 RaySearch Laboratories lanserar ny webbplats 2006-06-14 RaySearch Laboratories årsredovisning för 2005 publicerad 2006-05-30 Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2006 2006-04-26 Årsstämma skjuts upp 2006-04-10 Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2006 2006-04-10 Flaggningsmeddelande 2006-02-06 Scanditronix-Wellhöfer och RaySearch har träffat utvecklings- och licensavtal avseende kvalitetssäkring av IMRT 2006-02-02 RaySearch inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2005 Pressmeddelanden 2005 2005-11-15 RaySearch inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2005 2005-11-07 Scanditronix-Wellhöfer och RaySearch tecknar avsiktsförklaring avseende kvalitetssäkring av IMRT 2005-08-25 Flaggningsmeddelande 2005-06-28 ”Inget organisatoriskt samband mellan RaySearch och RayClinic” 2005-06-21 RaySearch Laboratories AB noteras på Attract40 på Stockholmsbörsen 2005-05-19 Ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) 2005-05-18 Philips och RaySearch tecknar ny avsiktsförklaring avseende adaptiv strålterapi 2005-04-21 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) 2005-04-21 RaySearchs årsredovisning för 2004 publicerad 2005-04-20 Ny produkt med partnern Nucletron börjar levereras till kliniker 2005-04-18 RaySearch Laboratories har utsett Remium till ny likviditetsgarant 2005-04-13 Flaggningsmeddelande 2005-03-07 Flaggningsmeddelande 2005-03-04 Flaggningsmeddelande 2005-03-01 Flaggningsmeddelande 2005-01-26 Extra bolagsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) 2005-01-05 Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 25 januari 2005 Rapporter 2005 och 2006 2006-06-14 Årsredovisning 2005 2006-05-09 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006 2006-02-07 Bokslutskommuniké 2005 2005-11-16 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005 2005-08-24 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005 2005-05-19 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005 2005-04-21 Årsredovisning 2004 2005-02-08 Bokslutskommuniké 2004 Alla dokument finns på RaySearchs hemsida www.raysearchlabs.com