Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 · Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (24,9) MSEK under perioden januari till september 2004 · Resultat efter skatt uppgick till 11,3 (7,4) MSEK under perioden · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,08 (0,70) SEK · Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (11,4) MSEK · Satsningarna inom forskning och utveckling ökade med 60 procent · Nya produkter som bygger på samarbetena med såväl Philips som Nucletron har fått fina gensvar på betydelsefulla branschmöten · Första beställningen gjord av OM-Optimizer För ytterligare information kontakta: Johan Löf VD, RaySearch Laboratories AB Telefon: 08-545 061 30 johan.lof@raysearchlabs.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/26/20041026BIT20090/wkr0001.pdf Hela rapporten