Pressreleaser

Raysearch utser finanschef samt fastställer datum för sin första delårsrapport

RAYSEARCH UTSER FINANSCHEF SAMT FASTSTÄLLER DATUM FÖR SIN FÖRSTA DELÅRSRAPPORT Stockholm den 28 juli 2003 - RaySearch Laboratories AB (publ) tillkännager idag att Cecilia Danckwardt-Lillieström har utsetts till bolagets finanschef. Hon tillträder sin befattning den 18 augusti 2003. Cecilia Danckwardt-Lillieström kommer närmast från en befattning som koncerncontroller i det börsnoterade bolaget Pyrosequencing AB. Hon har även en lång erfarenhet från att arbeta som revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. I samband med detta meddelar RaySearch också att bolaget den 29 augusti 2003 kommer att lämna sin delårsrapport för perioden 1 september 2002 - 30 juni 2003. Anledningen till att RaySearch kommer att lämna en delårsrapport som omfattar tio månader är att bolaget har lagt om sitt räkenskapsår till att motsvara kalenderår. Rapporten blir bolagets första sedan bytet av verksamhet och namn. För vidare information kontakta: Johan Löf, VD johan.lof@raysearchlabs.com 08-545 061 30 alt. 070-683 79 35 www.raysearchlabs.com RaySearchs affärsidé är att förse sjukhus över hela världen med innovativa metoder och avancerad mjukvara för att förbättra strålbehandling av cancer. RaySearch har utvecklat en unik mjukvara, ORBIT, som är ett kraftfullt ramverk för lösning optimeringsproblem inom strålterapi. Mjukvarumoduler baserade på ORBIT-plattformen säljs som plugin-moduler till befintliga dosplaneringssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00240/wkr0002.pdf