We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2022

”Under fjärde kvartalet 2022 ökade orderingången med 49 procent och nettoomsättningen med 40 procent. Rörelseresultatet uppgick till 21 (-17) MSEK.”

Johan Löf, vd för RaySearch

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2022)

 • Orderingång 514,4 (345,0) MSEK
 • Nettoomsättning 264,4 (188,6) MSEK
 • Rörelseresultat 20,7 (-16,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 14,1 (-16,0) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,41 (-0,47) SEK
 • Kassaflöde 42,8 (-20,1) MSEK
 • Orderstock 1 940,1 (1 362,9) MSEK vid slutet av perioden

TOLV MÅNADER (JANUARI - DECEMBER 2022)

 • Orderingång 1 218,5 (807,8) MSEK
 • Nettoomsättning 843,6 (641,7) MSEK
 • Rörelseresultat 42,7 (-53,3) MSEK
 • Resultat efter skatt 23,8 (-47,3) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,69 (-1,38) SEK
 • Kassaflöde 46,8 (-71,7) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • RaySearch fick sin största order någonsin när Ion Beam Applications S.A. (IBA) lade en order om 17,3 MEUR på RayStation och RayCare för installation på nio protoncenter i Spanien.
 • University Hospitals Seidman Cancer Center/Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, i USA, lade en order på RayStation.
 • CGN Medical Technologies lade en order på RayStation, som CGN sålde tillsammans med IBA:s protonbehandlingssystem till Yangzhou Hospital i Kina.
 • Ohio State University Comprehensive Cancer Center - Arthur G. James Cancer Hospital och Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James) i USA, lade en order på RayStation.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

WEBCAST

Vd Johan Löf och CFO Henrik Bergentoft presenterar RaySearchs bokslutskommuniké 2022 vid en webcast som hålls på engelska tisdagen den 28 februari 2023 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/230228

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 505 100 31

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 februari 2023 kl. 07.45 CET.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till fler än 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Henrik Bergentoft, CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
henrik.bergentoft@raysearchlabs.com