Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2022)
•    Orderingång 272,5 (145,1) MSEK
•    Nettoomsättning 208,1 (162,1) MSEK
•    Rörelseresultat 29,6 (12,3) MSEK
•    Resultat efter skatt 19,3 (7,1) MSEK
•    Resultat per aktie före/efter utspädning 0,56 (0,21) SEK
•    Kassaflöde 35,3 (32,8) MSEK
•    Orderstock 1 488,7 (1 207,1) MSEK vid slutet av perioden


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
•    I januari tecknade RaySearch avtal med Proton International Arkansas om att leverera RayStation till UAMS Radiation Oncology Center.
•    I februari lade sjukhuset Charles-Le Moyne i Kanada en order på RayStation, som kommer att bli sjukhusets primära dosplaneringssystem.

 

COVID-19-PANDEMIN
Den negativa effekt som pandemin haft på RaySearchs försäljning ser ut att minska i takt med att pandemin avklingar. I Asien är marknadsförutsättningarna normaliserade och även i Europa och Amerika var förutsättningarna under kvartalet förbättrade. Det är dock fortfarande svårt att med större säkerhet uttala sig om konsekvenserna av pandemin i kommande kvartal.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•    I april lade Hong Kong Sanatorium & Hospital en order på RayStation och blev därmed RaySearchs första kund i Hongkong inom protonbehandlingssegmentet.
•    I april lade Seoul National University Hospital en order på RayStation.
•    I april lade Mevion China en order på RayStation, som de sålt tillsammans med Mevions protonbehandlingssystem till Tongji Hospital i Wuhan i Kina.
•    I maj ingick RaySearch ett avtal med GE Healthcare om att utveckla en ny lösning för strålbehandlingssimulering och dosplanering.
•    I maj togs RayCare i kliniskt bruk med Accurays behandlingssystem CyberKnife på Swiss Medical Network i Schweiz.
•    CFO Torbjörn Wingårdh lämnade RaySearch.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, vd                       Telefon: +46 8 510 530 00    johan.lof@raysearchlabs.com
Björn Hårdemark t.f. CFO    Telefon: +46 70 95 642 17    bjorn.hardemark@raysearchlabs.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 07.45 CET. 

WEBCAST
Vd Johan Löf och t.f. CFO Björn Hårdemark presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-mars 2022 vid en webcast som hålls på engelska onsdagen den 18 maj 2022 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcast:
RaySearch presentation delårsrapport Q1, 2022

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:
Sverige: 08 505 583 51  
Storbritannien: +44 333 300 92 67  
USA: +1 646 722 49 56