We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2022)

 • Orderingång 212,5 (189,8) MSEK
 • Nettoomsättning 160,2 (154,6) MSEK
 • Rörelseresultat -19,5 (-22,5) MSEK
 • Resultat efter skatt -19,7 (-16,5) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,58 (-0,48) SEK
 • Kassaflöde 16,7 (-74,4) MSEK
 • Orderstock 1 540,3 (1 221,2) MSEK vid slutet av perioden

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2022)

 • Orderingång 485,0 (334,9) MSEK
 • Nettoomsättning 368,4 (316,7) MSEK
 • Rörelseresultat 10,0 (-10,2) MSEK
 • Resultat efter skatt -0,4 (-9,4) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,01 (-0,27) SEK
 • Kassaflöde 52,0 (-41,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • RaySearch tecknade avtal med Region Västerbotten om att leverera RayStation till Norrlands universitetssjukhus
 • RayStation 12A, den senaste versionen av RaySearchs dosplaneringsystem, lanserades. I denna version ingår deep learning segmentering för alla användare. Dessutom lanserades nya funktioner för brachybehandling.
 • RayCare 6A, den senaste versionen av RaySearchs onkologiinformationssystem, lanserades. Lanseringen innebär betydande förbättringar genomgående i hela produkten samt ökad kompabilitet med andra informationssystem som finns på sjukhus.
 • MedAustron i Österrrike blev första klinik i världen att använda behandlingskontrollsystemet RayCommand för att behandla patienter.
 • RaySearch ingick ett samarbetsavtal med GE Healthcare om att utveckla nya lösningar för strålbehandlingssimulering och dosplanering. GE Healthcare har en mycket stor verksamhet inom medicinsk teknik med ca 48 000 anställda globalt.
 • Hong Kong Sanatorium & Hospital lade en order på RayStation och blev därmed RaySearchs första kund i Hongkong inom protonbehandlingssegmentet.
 • Seoul National University Hospital lade en order på RayStation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RaySearch vann University of New Mexicos upphandling av dosplanering.
 • Harris Health lade en order på RayStation.
 • Seoul National University Hospital lade en order på RayCare.
 • Det sammanlagda ordervärdet för ovanstående tre order är 41,3 MSEK.
 • Henrik Bergentoft utsågs som ny CFO för RaySearch och kommer tillträda tjänsten 15 november 2022.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, vd                        Telefon: +46 8 510 530 00     johan.lof@raysearchlabs.com
Björn Hårdemark t.f. CFO    Telefon: +46 70 95 642 17    bjorn.hardemark@raysearchlabs.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2022 kl. 07.45 CET. 

WEBCAST
Vd Johan Löf och t.f. CFO Björn Hårdemark presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-juni 2022 vid en webcast som hålls på engelska måndagen den 29 augusti 2022 kl 10.00-10.30 CET.

Länk till webcast: https://raysearchlabs.creo.se/220825

Det går även att ansluta till webcasten via telefon:
Sverige: 08 505 583 51  
Storbritannien: +44 333 300 92 67  
USA: +1 646 722 49 56

 

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch används på drygt 800 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 709 564 217
bjorn.hardemark@raysearchlabs.com