We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch publicerar årsredovisning för 2020

RaySearch Laboratories AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på sin hemsida www.raysearchlabs.com. Rapporten skickas även ut per post till de aktieägare som efterfrågar det.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2020 finns nu tillgänglig på:
www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen skicka ett email med ditt namn och adress till:
ir@raysearchlabs.com

 

För ytterligare information, besök www.raysearchlabs.com eller kontakta:

Johan Löf, VD                           Tel: +46 8 510 530 00          Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                   Tel: +46 70 661 0559           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 23.00 CET.

Om RaySearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancer-behandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare* till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. I december 2020 lanserades även behandlingsstyrsystemet RayCommand*, samt dataanalyssystemet RayIntelligence. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder programvara från RaySearch för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.