Finansiella rapporter

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

”Under tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 17 procent, främst till följd av lägre licensförsäljning pga av covid-19. Rörelseresultatet uppgick till -29 (-6) MSEK, men justerat för valutaomräkningseffekter hade rörelseresultatet varit -21 (-26) MSEK. Kassaflödet var starkt och uppgick till 22 (-13) MSEK”, Johan Löf, VD för RaySearch

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2020)

 • Orderingång 138,5 (196,8) MSEK
 • Nettoomsättning 119,1 (144,3) MSEK
 • Rörelseresultat -29,5 (-6,3) MSEK
 • Resultat efter skatt -26,2 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,76 (-0,22) SEK
 • Kassaflöde 21,7 (-13,5) MSEK
 • Orderstock 1 228,5 (1 124,7) MSEK vid slutet av perioden
   

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2020)

 • Orderingång 615,6 (769,0) MSEK
 • Nettoomsättning 491,8 (507,1) MSEK
 • Rörelseresultat 11,1 (45,7) MSEK
 • Resultat efter skatt 5,1 (31,5) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,15 (0,92) SEK
 • Kassaflöde 83,4 (-11,2) MSEK
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har sålts till fler framstående cancerkliniker, bland andra University of Kansas Medical Center, Minneapolis VA Medical Center och National Cancer Institute (NCI) i USA, Queen Elizabeth Hospital Birmingham i Storbritannien, West China Hospital, Sichuan University i Kina, Udonthani Cancer Hospital i Thailand, samt Hokkaido University i Japan.

UPPDATERING AVSEENDE COVID-19

 • Det generella marknadsläget förbättrades i slutet av tredje kvartalet med fortsatt återhämtning i Asien och tecken på återhämtning i efterfrågan i Nordamerika. Samtidigt registreras en andra våg av pandemin i många länder i Europa och Nordamerika. RaySearch bedömer därför att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas.
 • Företagsledningen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs.
   

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 07.45 CET.
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-september 2020 vid en telefonkonferens som hålls på engelska onsdagen den 18 november 2020 kl 15:00-15:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på: 
http://emea.directeventreg.com/registration/9459408

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  
 

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, samt RayIntelligence, en serie databaserade maskininlärningsprodukter, vilka beräknas kunna lanseras i december 2020. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.