Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

”Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 14 procent till följd av lägre licensförsäljning pga av covid-19. Rörelseresultatet uppgick till -11 (29) MSEK, men justerat för valutaomräkningseffekter hade rörelseresultatet varit 16 (25) MSEK. Kassaflödet var starkt och uppgick till 66 (4) MSEK”, Johan Löf, VD för RaySearch
 

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2020)

 • Orderingång 177,1 (370,6) MSEK
 • Nettoomsättning 163,8 (189,7) MSEK
 • Rörelseresultat -10,9 (28,8) MSEK
 • Resultat efter skatt -9,2 (21,8) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,27 (0,64) SEK
 • Kassaflöde 65,9 (4,1) MSEK
 • Orderstock 1 185,8 (1 043,1) MSEK vid slutet av perioden
   

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2020)

 • Orderingång 477,2 (572,2) MSEK
 • Nettoomsättning 372,6 (362,7) MSEK
 • Rörelseresultat 40,6 (52,0) MSEK
 • Resultat efter skatt 31,3 (39,0) MSEK
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 0,91 (1,14) SEK
 • Kassaflöde 61,7 (2,3) MSEK
   

   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Miami Cancer Institute, Asante Three Rivers Medical Center och Medical University of South Carolina i USA, Southern TOHOKU BNCT Research Center i Japan, National Cancer Institute i Thailand, Oncorad Garonne (Clinique du Pont De Chaume i Montauban) i Frankrike och Chungnam National University Hospital i Sydkorea.
 • RaySearch och Varian Medical Systems har ingått interoperabilitetsavtal för att sammankoppla onkologiinformations-systemet RayCare® med Varians linjäraccelerator TrueBeam®.
 • RaySearch och TAE Life Sciences i USA har inlett samarbete om dosplanering för borneutroninfångningsterapi (BNCT) för TAE:s behandlingssystem AlphaBeam®.
 • I juni släpptes RayStation 10A*, den senaste versionen av RaySearchs dosplaneringssystem, med betydande prestandaförbättringar för protonbehandlingar, nytt stöd för okulär protonplanering, samt förbättrade möjligheter att generera dosplaner med hjälp av maskininlärning i Plan Explorer.
 • I juni släpptes RayCare 4A*, den senaste versionen av RaySearchs onkologiinformationssystem, bland annat med nya funktioner för aktivitetshantering för teamledning, skriptningsstöd och en förbättrad patientjournal.
   

   UPPDATERING AVSEENDE COVID-19

 • RaySearch bedömer att covid-19-pandemin kommer att ha en väsentligt negativ påverkan på bolagets omsättning och resultat under ytterligare ett antal månader framöver, främst genom att order kan komma att fördröjas.
 • Företagsledningen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs.
   

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 07.45 CET.

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN
VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-juni 2020 vid en telefonkonferens som hålls på engelska onsdagen den 26 augusti 2020 kl 15:00-15:30 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/6391624 
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD                              Telefon: +46 8 510 530 00     Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO                      Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 
 

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, som beräknas kunna lanseras i början av 2021. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.