Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2019

RaySearch Laboratories AB (publ)

Efter ett rekordartat första halvår blev försäljningen svagare under tredje kvartalet. Marknadsläget och efterfrågan på våra produkter är dock fortsatt god och vi känner oss trygga med vår strategi”

Johan Löf, VD för RaySearch.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättning 144,3 (150,5) MSEK

 • Resultat efter skatt -7,5 (13,5) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning -0,22 (0,39) SEK

 • Rörelseresultat -6,3 (12,4) MSEK

 • Kassaflöde -13,5 (-17,0) MSEK

 • Orderingång 196,8 (175,7) MSEK
   

NIO MÅNADER (januari – SEPTEMBER 2019)

 • Nettoomsättning 507,1 (407,8) MSEK

 • Resultat efter skatt 31,5 (45,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,92 (1,34) SEK

 • Rörelseresultat 45,7 (52,8) MSEK

 • Kassaflöde -11,2 (-54,9) MSEK

 • Orderingång 769,0 (510,3) MSEK

 • Orderstock 1 124,7 (740,4) MSEK vid slutet av perioden

 

VÄSENTLIGA Händelser UNDER TREDJE KVARTALET

 • Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra UC Davis Medical Center i USA, Centre d’Oncologie Saint Vincent och Centre de Cancérologie les Dentellières i Frankrike samt Nagoya City West Medical Center i Japan. Därtill har Emory Proton Therapy Center i USA utökat sin befintliga installation.

 • I juli släpptes RayCare 3A*, den senaste versionen av RaySearchs onkologiinformationssystem.

 • RaySearch och Vision RT har ingått långsiktigt utvecklingssamarbete.

 • Ett tioårigt hyresavtal har ingåtts avseende en ny huvudkontorslokal i Stockholm med tillträde under tredje kvartalet 2021.

 

VÄSENTLIGA Händelser EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RaySearch har fått nytt regulatoriskt godkännande för RayStation i Kina.
   

Informationen i delårsrapporten lämnades för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 07.45 CET.
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN
VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs delårsrapport för januari-september 2019 vid en telefonkonferens som hålls på engelska torsdagen den 14 november 2019 kl 16:00 CET.
 

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/3036698
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
 

Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

 
OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.