We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) bokslutskommuniké 2016

”Ett starkt fjärde kvartal avslutade ett nytt rekordår. Under 2016 ökade nettoomsättningen med 34 procent till 531 (398) MSEK, varav intäkterna från RayStation® ökade med 58 procent till 476 (300) MSEK, och rörelseresultatet ökade med 109 procent till 200 (95) MSEK. Utvecklingen av RayCare®* fortskrider enligt plan”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2016)

 • Nettoomsättning 191,4 (132,0) MSEK, varav intäkter från RayStation 174,8 (109,4) MSEK
 • Resultat efter skatt 75,9 (33,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,21 (0,97) SEK
 • Rörelseresultat 100,2 (44,3) MSEK
 • Kassaflöde 56,6 (12,4) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 189,0 (117,9) MSEK, varav RayStation 176,3 (102,9) MSEK 
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 67,5 (49,1) MSEK vid periodens utgång

TOLV MÅNADER (JANUARI – DECEMBER 2016)

 • Nettoomsättning 531,5 (397,6) MSEK, varav intäkter från RayStation 476,0 (300,4) MSEK
 • Resultat efter skatt 151,4 (70,2) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 4,42 (2,05) SEK
 • Rörelseresultat 200,0 (95,3) MSEK
 • Kassaflöde 26,2 (3,6) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 501,1 (385,2) MSEK, varav RayStation 461,0 (316,9) MSEK 
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • RaySearch har vunnit flera stora upphandlingar, t ex Chang Gung Memorial Hospital (Kaohsiung) i Taiwan samt University of Washington Medical Center, University of Wisconsin-Madison och University of Arizona Radiation Oncology (Tucson) i USA.
 • Erik Hedlund avgick som styrelseordförande och lämnade styrelsen den 17 november 2016. Carl Filip Bergendal valdes till ny styrelseordförande fram till årsstämman den 23 maj 2017.
 • I december omvandlades på begäran av aktieägare 1 567 089 aktier av serie A till aktier av serie B.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • RayStation 6 har lanserats* och blir det enda dosplaneringssystem som kan planera för både konventionella linjäracceleratorer och Accurays TomoTherapyTM-system.
 • University Health Network (UHN) i Kanada har licensierat en ny AI-teknologi (artificiell intelligens) för automatiserad dosplanering vid strålbehandling (AutoPlanning) med ensamrätt till RaySearch.
 • RaySearchs VD och grundare, Johan Löf har utnämnts till Sveriges främsta entreprenör i den nationella finalen av EY Entrepreneur of the Year.

OM RAYSEARCH 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Johan Löf, VD
Telefon: +46 8 510 530 00     
Epost:
johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, CFO
Telefon: +46 70 661 05 59
Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 07.45 CET.

* Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.