We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Vi hade en fortsatt god utveckling under första kvartalet då nettoomsättningen steg med 33 procent till 127 (95) MSEK, varav intäkterna från RayStation® ökade med 39 procent till 112 (81) MSEK, och rörelseresultatet ökade med 43 procent till 33 (23) MSEK. MD Anderson har blivit samarbetspartner avseende RayCare® och utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

TRE MÅNADER (JANUARI – MARS 2017)

 • Nettoomsättning 126,8 (95,4) MSEK, varav intäkter från RayStation 112,3 (80,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 26,3 (17,8) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,77 (0,52) SEK
 • Rörelseresultat 33,5 (23,4) MSEK
 • Kassaflöde -3,0 (-5,2) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 104,9 (81,9) MSEK, varav RayStation 93,8 (72,6) MSEK
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 58,1 (47,1) MSEK vid periodens utgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • RayStation 6 har lanserats* och RayStation är därmed det enda dosplaneringssystem som kan planera för Accurays TomoTherapy™-system utöver konventionella linjäracceleratorer.
 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, t ex Nottingham City Hospital i Storbritannien, Zhuozhou i Kina, Tata Memorial Centre i Indien, Kennestone Hospital (del av WellStar Health System) och Sharp Memorial Hospital (del av Sharp HealthCare) i USA. Därtill har bland andra Maryland Proton Treatment Center i samarbete med University of Maryland utvidgat sina installationer av RayStation.
 • University Health Network (UHN) i Kanada har, med ensamrätt till RaySearch, licensierat en ny AI-teknologi (artificiell intelligens) för automatiserad dosplanering vid strålbehandling (AutoPlanning).
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med MD Anderson avseende RayCare*.
 • RaySearchs VD och grundare, Johan Löf har utnämnts till Sveriges främsta entreprenör i den nationella finalen av EY Entrepreneur of the Year 2016.

* Regulatoriskt godkännande krävs på visa marknader

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD                       Telefon: +46 8 510 530 00     Epost:
johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO               Telefon: +46 70 661 05 59     Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com