Finansiella rapporter

RaySearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

”Våra framgångar med RayStation® fortsätter. Totalt sett steg intäkterna med 49,7 procent och vi visar det bästa resultatet någonsin för de första nio månaderna”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 265,6 (177,4) MSEK, varav RayStation® stod för 190,9 (104,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,9 (19,1) MSEK och resultatet per aktie till 1,08 (0,56) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,0 (26,6) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -8,8 (-14,0) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 267,3 (144,4) MSEK, varav RayStation® stod för 214,0 (88,5) MSEK

TREDJE KVARTALET (JULI– SEPTEMBER 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,6 (71,6) MSEK, varav RayStation® stod för 73,9 (52,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,5 (13,2) MSEK och resultatet per aktie till 0,42 (0,39) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (18,2) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -6,5 (-2,7) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 109,0 (42,8) MSEK, varav RayStation® stod för 89,6 (29,4) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 58,2 (44,8) MSEK vid periodens utgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • RaySearch har vunnit flera stora upphandlingar från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex University of Texas MD Anderson Cancer Center och University of Florida Health Proton Therapy Institute i USA samt Gustave Roussy i Frankrike
 • Långsiktiga samarbetsavtal har ingåtts med Accuray avseende informationssystemet för strålbehandling, RayCare® samt dosplaneringsstöd för systemen TomoTherapy® och CyberKnife® i RaySearch’s dosplaneringssystem RayStation®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Anders Liander, CTO har beslutat lämna bolaget under november för att övergå i egen verksamhet

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com