We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Finansiella rapporter

Raysearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 165,1 (105,8) MSEK, varav RayStation® stod för 116,6 (50,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 22,4 (5,9) MSEK och resultatet per aktie till 0,65 (0,17) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (8,4) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -2,3 (-11,3) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 158,3 (101,6) MSEK, varav RayStation® stod för 124,4 (59,1) MSEK

ANDRA KVARTALET (APRIL– JUNI 2015)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 77,3 (51,9) MSEK, varav RayStation® stod för 53,9 (23,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 (1,0) MSEK och resultatet per aktie till -0,08 (0,00) SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (2,1) MSEK
 • Kassaflödet uppgick till -10,1 (-7,9) MSEK
 • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 72,0 (46,8) MSEK, varav RayStation® stod för 55,3 (24,4) MSEK
 • Orderstocken för RayStation® uppgick till 33,8 (66,5) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Första protonbehandlingarna med RayStation® för Mevion S250 i USA
 • Texas Center for Proton Therapy, som är en del av den nationella samarbetsorganisationen The US Oncology Network, har valt RayStation®
 • Peter Thysell utsågs till ny CFO, Björn Hårdemark till vice VD och Victoria Sörving till ny chefsjurist, och samtliga ingår i ledningsgruppen

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • RaySearch har vunnit flera stora upphandlingar från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex University of Texas MD Anderson Cancer Center och University of Florida Health Proton Therapy Institute i USA samt Gustave Roussy i Frankrike
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Accuray avseende informationssystemet för strålbehandling, RayCare®

”Våra framgångar med RayStation® fortsätter och den starka inledningen på året fortlöper i oförminskad takt. Under det första halvåret ökade intäkterna från RayStation® med cirka 129 procent till 116,6 (50,9) MSEK. Totalt sett steg intäkterna med 56,0 procent till 165,1 (105,8) MSEK och rörelseresultatet ökade till 31,0 (8,4) MSEK, vilket är den högsta omsättningen och det bästa resultatet någonsin för det första halvåret.”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Under det tredje kvartalet har vi redan vunnit flera viktiga order från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, däribland MD Anderson och University of Florida Health Proton Therapy Institute i USA och Gustave Roussy i Frankrike. Vi har vunnit dessa upphandlingar i direkt konkurrens med våra främsta konkurrenter, vilket jag ser som ett starkt bevis för vårt systems stora fördelar.”, avslutar Johan Löf.

Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 7.45.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD
Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com